ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០


ថ្ងៃនេះ បានទៅផ្សារសូរិយា ទៅញ៉ាំ ភីសារ  ពេលទៅដល់ភ្លាមគេឲ្យតំរង់ជួរចុះឈ្មោះ  អូយ!! ទំរាំដល់វេនខ្ញុំ ចាំជាងកន្លះម៉ោង

ពេលដល់វេនចូលទៅអង្គុយហើយ  ខ្ញុំបានហៅអាហារឈុត ដែលមានក្នុងមីនុយ តែគេថាអាហារហ្នឹងអត់ហើយ ចឹងខ្ញុំក៏ហៅអាហារផ្សេង

ពេលកំពុងញ៉ាំអាហារ  ខ្ញុំបានឃើញកន្លែងគេផ្សេងគេហៅអាហារឈុតបាន ថែមទាំងញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀត ចំនែកឯខ្ញុំ អាហារប្រៃ ហើយអត់ឆ្ងាញ់ទៀត  ដល់ពេលគិតលុយ អស់ជាង$20 នឹងគេដែរ   ដូចជាអត់សមនឹងតំលែ មកញ៉ាំនៅទីនេះសោះ។

ហាងភីសារ ខំផេននី  ដូចជាចង់ចាញ់ BBworld និង Pizza world ទៀត។

Categories: កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ

ការ​នាំទិស​ប្រកាស

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

ប្លក់​នៅ WordPress.com.

%d bloggers like this: