មិត្តភក្តិដំបូង (ឆ្នាំ២០០៣)


រឿងនេះខ្ញុំបានសរសេរម្តងមកហើយ តែដោយសារខ្ញុំលុបប្លកចោល  ហើយមានមិត្តថ្មី2  – 3 នាក់គេចង់មើល ដូចនេះខ្ញុំសូមយកមកដាក់ម្តងទៀត។

មនុស្សម្នាក់ៗ តែងតែមានរឿងក្នុងចិត្តផ្សេងៗពីគ្នា តែចំពោះរឿងខ្ញុំគឹវាខុសប្លែកពីអ្នករាល់គ្នាបន្តិច ត្រង់ថា
ខ្ញុំហ្នឹងវាចូលចិត្តក្មេងៗ តាំងពីនៅក្មេងម៉្លេះ។ មានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់សរសេរ ហើយសុទ្ធតែជាបទ
ពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះ តាមពិតខ្ញុំមិនចង់សរសេរអីទេ ដ៏ទៅឃើញបងម្នាក់សរសេរអារឿងស្រដៀងរឿង
ខ្ញុំហ្នឹងទៅ ទើបខ្ញុំដាច់ចិត្តសរសេររឿងមួយនឹងគេដែលទៅ ហើយតួក្នុងរឿងគឺម្ចាស់ប្លុកហ្នឹងហើយ។
រឿងដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឹវាតាំងពី៤ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះ ប៉ុន្តែអាមិត្តខ្ញុំនេះវាទៅអូស្រ្តាលីតាំងពី៣ឆ្នាំមុនមកនេះឯង។
រឿងខ្ញុំមានដូចតទៅនេះ ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ពេលល្ងាចពេលដែលសិស្សចេញពីរៀនអស់ នៅសល់តែខ្ញុំម្នាក់ក្នុងថ្នាក់
ព្រោះអីជាវរនខ្ញុំចាក់សោរថ្នាក់ ក្រោយពីរៀបចំបិទទ្វារបង្អួចអស់ហើយ ខ្ញុំក៏បានដើរកាត់ថ្នាក់ផ្សេងៗហើយក៏បាន
ឃើញបន្ទប់មួយដែលមិនទាន់ចាក់សោរ ពេលនោះខ្ញុំបានឃើញបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែល១២ ១៣ ឆ្នាំ មុខស្អាតណាស់ដូចអឺរ៉ុប មិនមែនជាប់ថ្នាក់គ្នាទេ ប៉ុន្តែរៀនអាគារជាមួយគ្នា។ នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានចូល
ទៅសួរវាថាៈ
“ ហេតុអីក៏មិនទៅផ្ទះ ព្រោះគេចេញពីរៀនអស់ហើយណា៎? “ ខ្ញុំសួរ។
“ ចេះដឹងអី ទៅរឺមិនទៅផ្ទះវាជារឿងរបស់ខ្ញុំតើ!! កុំបាច់រវល់នឹងខ្ញុំ” វានិយាយ។
“ អញ្ចឹងម៉េចក៏មិនទៅផ្ទះ ព្រោះស្អែកជាថ្ងៃអាទិត្យហើយណា៎!!! ចង់នៅហ្នឹងរហូតរឺ? “ ខ្ញុំតបវិញ។
“ ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះយ៉ាងម៉េច បើបាត់កង់ហើយហ្នឹង!!! “ វានិយាយទាំងក្រៀមក្រំ និងចង់យំផង។
“ ម៉េចបានបាត់ ហើយម៉េចក៏មិនឲ្យអ្នកផ្ញើរកង់គេសង “ ខ្ញុំសួរទៀត។
“ ឲ្យសងយ៉ាងម៉េច បើមិនមែនបាត់ក្នុងសាលាផង “ វាឆ្លើយវិញ។
“ ចឹងបាត់នៅឯណា៎? “
“ បាត់នៅកន្លែងផ្សេងទេ មិនមែននៅក្នុងសាលាទេ! “
“ បាត់នៅឯណា? “ខ្ញុំសួរទៀត។
“ គឹ…គឺបាត់នៅកន្លែងលេងហ្គេមថ្ងៃមិញនេះឯង ។ “
“ គ្រាន់តែរឿងប៉ុន្នឹងទេហ្អេ!! អញ្ចឹងក៏ត្រូវទៅផ្ទះដែរ “
“ ខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេ បើប៉ាម៉ាក់គាត់ដឹង ប្រាកដជេរស្តីខ្ញុំស្លាប់ហើយ ស្រួលមិនស្រួលវាយខ្ញុំទៀត ក៏មិនដឹង “
“ អញ្ចឹងមិនអីទេទៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅ ចាំស្អែកចាំទៅផ្ទះឯងវិញ “ តើឯងឈ្មោះអី? ខ្ញុំឈ្មោះតារារិទ្ធ។
“ ខ្ញុំឈ្មោះណារ៉ា “ អញ្ចឹងខ្ញុះទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំសិន។
វាក៏ទៅតេទូរស័ព្ទសាធារណៈដែលនៅមុខសាលា វានិយាយទៅកាន់ម៉ាក់វាថា “ អាឡូ!! ម៉ាក់ ថ្ងៃនេះកូនអត់ទៅ
ផ្ទះទេកូនគេងនៅផ្ទះពួកម៉ាក…… ប៉ុន្តែម៉ាក់វាដូចជាមិនជឿក៏ឲ្យខ្ញុំស្តាប់ទូរស័ព្ទ។
“ អាឡូ! ជំរាបសួរមីង “
“ អាឡូ! ក្មួយ តើណារ៉ាគេងផ្ទះក្មួយមែនហ្អេ!! “ គាត់សួរ។
“ បាទមីង ណារ៉ាគេងផ្ទះខ្ញុំ ស្អែកវាទៅវិញហើយ “ … “ អញ្ចឹងជួយមើលគេឲ្យមីងផង! លាហើយក្មួយ” ។
“ ម៉េចហើយម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉េចខ្លះ? “ ណារ៉ាសួរ។
“ អត់អីទេមីងគាត់អោយទៅហើយ ចុះស្អែកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ចំពោះរឿងហ្នឹង? “
“ មិនដឹងទេ ចាំមើលសិនទៅ “
ឆាប់ទៅផ្ទះសិនទៅព្រោះល្ងាចណាស់ហើយ ឯងជិះលើធ្នាក់កង់នេះទៅ ខ្ញុំជាអ្នកឌុបឯង។ ពេលទៅដល់ផ្ទះភ្លាម
ម៉ាកខ្ញុំឃើញខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តមកផ្ទះក៏សួរភ្លាម “ កូននាំនរណាម៉ោហ្នឹង? “
“ ខ្ញុំនាំមិត្តថ្មីមកគេងផ្ទះ ព្រោះវាធ្វើអោយបាត់កង់មិនហ៊ានទៅផ្ទះវិញទេ ខ្លាចម៉ាក់វាវ៉ៃ “
“ អញ្ចឹងពួកកូនចូលក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរសំលៀបំពាក់ងូតទឹកងូតអីសិនទៅ ចំនែកក្មួយទៅងូតទឹកមុនទៅ ចាំឲ្យអា
តារា (ឈ្មោះនៅផ្ទះ) វាងូតតាមក្រោយ ចាំមីងធ្វើម្ហូមហើយចាំមីងហៅឲ្យមកញ៉ាំបាយ តិចទៀតប៉ាតារាមកហើយ
។ ប៉ុន្តែណារ៉ាអត់ស្គាល់ផ្លូវទៅបន្ទប់ទឹកផងក៏អូសដៃខ្ញុំទៅដែរ ខ្ញុំថាទៅតាមផ្លូវនោះទៅបត់ឆ្វេងនឹងដល់ហើយ
ប៉ុន្តែវានៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅងូតទឹកជាមួយវាទៀត វាថាទៅៗ អត់អីទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធ (ព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលងូតទឹក
ជាមួយនរណាផង ទម្លាប់ងូតតែម្នាក់ឯង)
“ ឯងចូលទៅងូតមុនទៅ ចាំឯងងូតហើយចាំខ្ញុំចូលទៅងូតម្តង “ ខ្ញុំតបវិញ។
ខ្ញុំនៅចាំខាងក្រៅបន្ទប់ទឹកមួយសន្ទុះធំហើយក៏បានគិតរឿងខ្លះ (“ វាប្រហែលជាធ្លាប់ងូតទឹកម្តងពីនាក់ហើយ
បានជាអូសដៃខ្ញុំមកងូតជាមួយដែរ) កំពុងតែគិតស្រាប់តែវាចេញពីបន្ទប់ទឹកទាំងកន្សែងពោះគោ។
“ ដល់វេនរបស់ឯងម្តងហើយ ឆាប់ចូលទៅ “ ណារ៉ានិយាយ។
ខ្ញុំក៏បានចូលទៅងូតម្តង…ពេលចេញពីបន្ទប់ទឹកហើយ ថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរសំលៀកបំពាក់ដេកយប់ទៀតផង ហើយខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់ខ្ញុំវិញ។ ពេលទៅដល់ ខ្ញុំឃើញណារ៉ានៅតែស្លៀកកន្សែងពោះគោដដែល រួចខ្ញុំនិយាយថាៈ
“ ហេតុអ្វីក៏ឯងមិនប្តូរសំលៀកបំពាក់? “
“ ឲ្យខ្ញុំប្តូរយ៉ាងម៉េច បើគ្មានសោរបើទូខោអាវផង “ វាតបមកវិញ។
“ អូហ៍!! ខ្ញុំភ្លេចពេលដែលខ្ញុំរៀបចំចូលបន្ទប់ទឹក ខ្ញុំបានចាក់សោរទូរខោអាវ “
“ ម៉េចចាំបាច់ចាក់សោរទូរ? មានអីក្នុងហ្នឹងបានជាចាក់សោរ។ “
“ អត់មានអីទេ គ្រាន់តែជាសៀវភៅកំណត់ហេតុមួយក្បាល ព្រោះពេលដែលឯងចូលបន្ទប់ឬទឹកខ្ញុំបាន
យកសៀវភៅនេះដាក់ចូលក្នុងទូរ ហើយគាប់ជួបណារ៉ាឯងក៏អត់យកខោអាវទៅស្លៀកទៀត។ “ ខ្ញុំបកស្រាយ។
“ មិនអីទេអញ្ចឹង ចាំខ្ញុំរកខោអាវដេកយប់មួយឈុតឲ្យទៅឯងស្លៀក ។ចាំខ្ញុំ១ភ្លេតសិនទៅ ហ៎ណេះ!! យកទៅផ្លាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅ “
“ មិនបាច់ទេ ផ្លាស់ទីនេះក៏បានដែរតើ!!! “ វាតប។
“ អញ្ចឹងមិនអីទេ ផ្លាស់ទីនេះក៏ផ្លាស់ចុះ “ ខ្ញុំនិយាយ។ ពេលដែលវាកំពុងផ្លាស់ខោអាវ គឺនៅចំពោះមុខខ្ញុំ ដល់ទៅ
ចឹងទៅ ខ្ញុំក៏បានលួចមើលតិចៗ ពេលដែលវាកំពុងដោះកន្សែងពោះគោចេញ ហើយយកខោមកស្លៀក រួចវាក៏
ងាកមើលខ្ញុំ មួយភ្លេតក៏បន្តពាក់អាវទៀត។ ខ្ញុំដឹងថាវាឃើញខ្ញុំមើលវាហើយហ្នឹង ក៏វាមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរ ចំនែក
ខ្ញុំវិញក៏ធ្វើជាងាកទៅលេងកុំព្យូទ័រទៅវិញ ដូចជាមិនស៊ីគ្នាសោះ។ គ្រាន់តែវាស្លៀកពាកហើយ ក៏មកក្បែរខ្ញុំ។
“ អូហ៍!! ឯងមានហ្គេមយូរី (Yuri= ហ្គេមដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុត) ដែរ? តើឯងមានហ្គេមអីផ្សេងៗទៀតទេ? “
“ ពេលហ្នឹង ខ្ញុំក៏យកស៊ីឌីយកមកឲ្យវាមើល ពេលវាមើលហើយវាថា
“ សុទ្ធតែហ្គេមល្អៗ តើឯងលេងរាល់ថ្ងៃមែនទេ? “
“ អត់ទេ ខ្ញុំលេងតែពេលខ្ញុំទំនេរប៉ុណ្ណោះ “
“ អត់ដូចខ្ញុំទេ លេងឡើងបាត់កង់ បើស្គាល់ឯងមុននេះប្រហែលជាមិនបាត់កង់ទេ តែបើមិនបាត់កង់ក៏ខ្ញុំមិន
ស្គាល់ឯងដែរ។ “ វានិយាយទាំងទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់ ។
“ ឈប់និយាយអារឿងមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងទៀតទៅ នាំតែកើតទុក្ខទេ ម៉ោលេងហ្គេម២នាក់វិញម៉ោ “
កំពុងតែលេងៗ ក៏លឺម៉ាក់គាត់ហៅ “ តារា!! ហា៎ តារា!! នាំមិត្តកូនមកញ៉ាំបាយ ប៉ាឯងមកពីធ្វើការវិញហើយ “។
“ បាទម៉ាក់ តិចទៀតកូនទៅហើយ ឲ្យប៉ាគាត់សំរាកបន្តិចសិនទៅ!!!
កំណត់ហេតុនេះជារបស់ខ្ញុំ មួយសន្ទុះក្រោយមក ពេលដល់តុបាយប៉ាសំលឹងមុខមិត្តខ្ញុំនិងមើលមុខខ្ញុំ ហើយសួរខ្ញុំថា គេត្រូវជាយ៉ាងម៉េចជា
មួយកូន?
“ ជាមិត្តខ្ញុំដែលរៀនថ្នាក់នៅជាប់នេះ កង់វាបាត់ វាអត់ហ៊ានទៅផ្ទះទេ ខ្លាចម៉ាក់វាវ៉ៃ ដូចនេះខ្ញុំក៏ឲ្យវាមកគេងផ្ទះ
យើងមួយយប់។ “
“ ចុះក្មួយឯងនៅឯណា? “ ប៉ាសួរ។
“ ខ្ញុំនៅជិតម្តុំសាលាជ័យជំនះផ្លូវ៣៧៦ “ណារ៉ាឆ្លើយ។
ខ្ញុំគិតថាតែប៉ុណ្ណេះបានស្គាល់ផ្ទះគេហើយ!!! ភ្លាមនោះម៉ាក់ “រវល់តែជជែកគ្នាហ្នឹងហើយ ម្ហូបត្រជាក់អស់ហើយ
ឆាប់ញ៉ាំទៅ “។ ក្រោយពីបានញ៉ាំបាយល្ងាចហើយដុសធ្មេញហើយ ពួកយើងក៏ចូលបន្ទប់ទៅ ព្រោះម៉ោងជិត៨
យប់ទៅហើយ។ អូហ៍ភ្លេចប្រាប់ (ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមានគ្រែល្មមតែពីរនាក់)… ក្រោយពីបានមើលសៀវភៅមេរៀនចប់
ម៉ោងប្រហែលជិត៩ទៅហើយ ណារ៉ានៅមិនទាន់ដេកទៀត វាថាចាំដេកជាមួយគ្នាឬជជែកគ្នានៅពេលដេកក៏
បានដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលដេកកំដរវានៅពេលហ្នឹងទៅ ( ជាធម្មតាខ្ញុំគេងនៅម៉ោង១០)។ ពេលដេកខ្ញុំឲ្យណារ៉ាអោបខ្នើយអោប ព្រោះខ្ញុំទម្លាប់អោយខ្នើយអោប ហើយពេលដែលខ្ញុំស្មានតែណារ៉ាដេក
លក់ បានជាខ្ញុំយកខ្នើយអោបពីវាមកអោបវិញ ដឹងអី!!! មួយសន្ទុះក្រោយមកវាក៏អោបខ្ញុំពីក្រោយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិន
ចាប់អារម្មណ៍ទេ ស្មានតែវាដេកលក់ ហើយក្រោយមកទៀត អារបស់វាហ្នឹងរឹងទល់ខ្នងខ្ញុំព្រមទាំង ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្តើមចាប់
អារម្មណ៍នឹងទង្វើរបស់វា ហើយខ្ញុំក៏គេងបន្តទៀត។ មិនទាន់ទាំងបានប៉ុន្មាននាទីផង វាអោបខ្ញុំយ៉ាងណែន
អោបដូចតុកកែមិនព្រមលែងសោះ ហើយខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តហើបមាត់សួរវា៖
“ អេក៎!! ឯងដេកលក់នៅ? “
វានៅតែមិនឆ្លើយ ទោះជាខ្ញុំដឹងថាវាមិនទាន់ដេកក៏ដោយ។ វាស្មានតែខ្ញុំដេកហើយមើលទៅបានជាអោបខ្ញុំយ៉ាង
នេះ!!! មុនតាបូងវាយរដៃផស់វាហ្នឹងអោបខ្លួនខ្ញុំ ហើយវាក៏រង្កិលដៃវាកាន់តែចុះទៅៗដល់ចាកេះ រួចវាក៏ចង់លូក
ចូលទៅហើយ ស្រាប់តែខ្ញុំៈ
“ អហ៍អ……ឯងធ្វើស្អី? “
“ អត់អីទេស៎ ខ្ញុំធើលេងតើ!! “វាឆ្លើយយ៉ាងស្រួល។ ពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាណារ៉ាចង់ធ្វើអ្វី …ដល់តែចឹងទៅ ក៏ដល់វេនខ្ញុំសាកវាម្តង។ ពេលនេះខ្ញុំក៏បានដាក់ដៃខ្ញុំលើទ្រូងរបស់ណារ៉ា ហើយក៏សសៀលចុះក្រោមទៅដល់
ពោះ តែណារ៉ានៅតែមិនកំរើកសោះ ខ្ញុំក៏សាកយកដៃចុះទៅសន្សឹមៗដល់ក្រោមទៀត ស្រាប់តែពេលនោះ អារបស់ក្នុងខោវាក៏បះឡើង វាក៏កំរើកខ្លួនបន្តិច រួចដៃរបស់វាក៏ដាក់លើពោះខ្ញុំហើយរំកិលចុះក្រោមពោះខ្ញុំ!!!!
ណារ៉ាក្រោកឡើងនិយាយថា៖
“ ឯងចង់អត់? “
“ ចង់អីគេ? “ ខ្ញុំតប
“ គឺចង់…ចង់អានោះហ្នឹងអី “ វាឆ្លើយបញ្ជាក់
កំពុងមានអារម្មណ៍រំភើបផង…ខ្ញុំឆ្លើយវឹងថា “ អឺ……ចង់ៗ។
អូ៎!និយាយពីខ្ញុំវិញដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រៀវតិចៗ ដល់អញ្ចឹងទៅមិនបង្អង់យូរខ្ញុំក៏ទៅចាក់សោរទ្វារ ខ្ទាស់គន្លឹះ។ ដៃណារ៉ាក៏ដាក់លើខោប៉ះអាប្អូនតូចខ្ញុំ ហើយដៃខ្ញុំក៏ដាក់លើខោប៉ះអាប្អូនតូចវាដែរ។ វាក៏អង្អែលលើខោរបស់ខ្ញុំ
រួចលូកចូលក្នុងខោរបស់ខ្ញុំ ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ម៉្យាងដូចជាចង់ស្ទះដង្ហើមបន្តិច ស្រៀវពោះបន្តិច រកនិយាយមិនត្រូវ មិនដឹងជាអារម្មណ៍អីខ្លះទេ។ យី!!! អាណារ៉ាដូចជាតកក្រហល់អីម្ល៉េះ បានស្រាត
ខោអាវនិងunderwear(លីអូ )របស់វាពីអង្កាលបានជាអត់ឃើញស្លៀកសោះ ចាំអីទៀត ខ្ញុំក៏ដោះអាវដោះខោ
ព្រមជាមួយUnderwear(លីអូ) របស់ខ្ញុំ ព្រមទាំងគ្រវែងខោអាវមកចោលនៅចុងជើង ។ យើងទាំង២នាក់ខ្លួនទទេ នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះ ខ្ញុំក៏អោបចង្កេះណារ៉ាហើយស្ទាបអង្អែលថ្នមៗ រួចស្ទាបច្របាច់គូថណារ៉ា ឯណារ៉ាក៏មិនចាំ
យូរដែរ ក៏អោបថើបបូរមាត់ខ្ញុំដូចគ្នា វាថើបក ថើបទ្រូង មាត់វារំកិលបណ្តើរៗចុះមកក្រោមដល់កន្លែងអាអូនតូច
របស់ខ្ញុំ ហើយងើយមើលមុខខ្ញុំ ហើយថែមទាំងសើចទៀត។ អាប្អូនខ្ញុំទំហំប៉ុន ប៊ិច២ផ្គួបគ្នា ប្រវែង ៣អ៊ិងកន្លះ
(ជិត១០សង់ទីម៉ែត្រ) ណារ៉ាបានដាក់បៀមជញ្ជក់ចូលមាត់របស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រៀវជាខ្លាំង វាបៀមចុះ បៀមឡើង
អោនងើបៗៗ ទាល់តែខ្ញុំស្រៀវរកចង់នោម ដូចជាស្រួលអ្វីម៉្លេះទេ៎……រកហាមាត់និយាយមិនកើតសោះ……មួយ
សន្ទុះក្រោយមកខ្ញុំ ដូចជាមានស្អីចង់ចេញតាមអាអូនតូច ប៉ុន្តែណារ៉ានៅមិនទាន់ដកមាត់ចេញពីអាអូនតូចខ្ញុំ
ទៀត។ មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េច នៅពេលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ណារ៉ាថា ៖
“ អារ៉ា! អារ៉ា! ខ្ញុំជិតចេញនោម(ទឹកកាម)ហើយ ដកមាត់ចេញទៅ “ ញុំខំនិយាយទាំងស្រៀវស្រើប។
ប៉ុន្តែណារ៉ាមិនរវល់នឹងពាក្យខ្ញុំឡើយ ថែមទាំងកាន់ដៃខ្ញុំជាប់ ហើយធើ្វចលនាញាប់ជាងមុនទៅទៀត។ ខ្ញុំខំទប់អារម្មណ៍ហើយ ប៉ុន្តែវាពិតជាស្រួលមែន ត្រង់កន្លែងអាអូនតូចនោះ ដោយមិនអាចទប់ជាប់តទៅទៀត
បាន រួចក៏មានអារម្មណ៍ស្រួលម៉្យាង នៅត្រង់អាច្រម៉ក់តូចខ្ញុំ ។ អូ៎!! ស្រួលមែន……វាបាញ់ចេញពីអាអូនតូចចូល
ក្នុងមាត់ណារ៉ា រួចណារ៉ាក៏ដកមាត់ចេញភ្លាមពីកុយរបស់ខ្ញុំ រួចក៏បាញ់ចេញទឹកប្រឡាក់ត្រូវមុខរបស់វាទៀត។
ខ្ញុំឃើញថាទឹកនោះមានពណ៌ថ្លារាវខាប់ ហើយខ្ញុំសួរវាថា៖
“ ទឹកហ្នឹងទឹកអី? “ ខ្ញុំសួរណារ៉ា។
“ ទឹកហ្នឹងគេហៅថា ទឹកកាម ដឹងនៅ… ដល់វេនឯងម្តងហើយម៉ោលឿនឡើង“ ណារ៉ាឆ្លើយហើយសើចតិចៗ។
គ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាម ណារ៉ាដេកលើពូកហើយសំលឹងខ្ញុំ ហើយញញឹមទៀត។នេះជាវេនខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យវាម្តង……
មិនបាច់ថើបមាត់ថើបអីទេស៎ ទៅតំរង់អាប្អូនតូចវាប៉ាដោយតាម៉ងទៅ ព្រោះចង់សាកផស់វាដែរហ្នឹងណា៎……
អូហ៍!!! ផស់វាពេញម៉ាមាត់ខ្ញុំតែម៉ង អាប៉ូឡូក្បាលក្រហមហ្នឹង…អីយាដូចជាក្តៅមាត់តិចៗផង។ ផស់វាប៉ុន
បស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លីជាងខ្ញុំន្តិច រួចវាកាន់ក្បាលរបស់ខ្ញុំជាប់ ហើយធ្វើចង្វាក់ចង្កេះដូចស្នប់សប់កង់អញ្ចឹង មួយសន្ទុះ
ក្រោយមកក៏ចង់ចេញអាទឹកស្អីទឹកថ្លាពណ៌សខាប់ហ្នឹងក្នុងមាត់ខ្ញុំដោយមិនឲ្យខ្ញុំដកក្បាលរួច រួចខ្ញុំចង់ដឹងក៏
លេបចូលទៅ………អូហ៍……មានអីដូចជាគួរសមផស់គេ………រសជាតិប្រៃៗ……។ គ្រាន់តែបាញ់ចេញមកភ្លាម
ដូចកាំជ្រួចសល់តាំងពីសម័យបុរាណ គឹអត់សូវចេញខ្លាំងទេ ប៉ុន្តែអាពេលចេញមកនឹង ផស់វា(លិង្គ) ដូចជារឹង
ខ្លាំងណាស់ដូចផស់ខ្ញុំនៅពេលជិតចេញដែរ។
“ ម៉េចដែរ តារា? “ណារ៉ាសួរ។
“ អត់អីទេ……រួចចុះម៉េចបានជាឯងចង់ធ្វើចឹង……” ខ្ញុំសួរ។
“មិនមែនខ្ញុំទេគឺឯងទេ………ខ្ញុំចង់សាកចិត្តឯងហ្នឹង……ឃើញថាវាបានការមែន ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរ “
“ឯងពិតជាខូចមែន នៅមិននៅ ឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំហោះហើរដល់ឋានសួរគ៌ “ ខ្ញុំតបហើយសើច។
និយាយដល់ត្រឹមនឹង យើងទាំងពីរក៏ស្លៀកពាក់វិញ រួចបើសោរទៅបន្ទប់ទឹក ដើម្បីលាងចេញ ហើយដេកទៅ
វិញ ប៉ុន្តែពេលនោះណារ៉ាសួរខ្ញុំថា៖
“ do you want this next time or not? You like me? “ វានិយាយ។
“ yes, I do..… ពេលណាទៅ? “ ខ្ញុំតបវិញនៅពេលក្បាលដល់គ្រែ។
“ អញ្ចឹងចាំឯងជួយនិយាយដោះស្រាយខ្ញុំពីកង់ខ្ញុំចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំផងទៅ” ណារ៉ានិយាយ។
“ មិនអីទេ ចាំខ្ញុំជួយ “ខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងធូរ។
“ អញ្ចឹងចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទឲ្យឯងបានទេ? ណេះ ០១២៧៣៣៣xx (កុំតេទៅឲ្យសោះ អ្នកអាន ព្រោះនេះជាលេខម៉ាក់
វាទេ ហើយក៏ខ្ញុំមិនប្រាប់អាពីរលេខចុងក្រោយដែរ)
“ បាន…បាន អញ្ចឹងយកលេខខ្ញុំវិញទៅ ០១២៥៩៤៤xx “
រួចយើងក៏គេងអោបគ្នានៅយប់នោះរហូតដល់ភ្លឺទៅ។
យើងធ្វើរបៀបនេះ៥ទៅ ៦ដង មុនពេលវាទៅនៅអូស្រ្តាលី។ ខ្ញុំពិតជានឹកវាណាស់។
យើងជួបគ្នាចុងក្រោយគឹនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែល (បុណ្យ Christmas )៕

Categories: កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ, ក្មេងប្រុស | ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , , , | 2 មតិ

ការ​នាំទិស​ប្រកាស

2 thoughts on “មិត្តភក្តិដំបូង (ឆ្នាំ២០០៣)

  1. U should write it more i like to read ur story 😛

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

បង្កើត​វេបសាយ​ឬ​ប្លក់​មិន​គិត​ប្រាក់​មួយ​នៅ WordPress.com.

%d bloggers like this: