រឿងXXX៖ បងប្អូនចិញ្ចឹម ជាភាសាអង់គ្លេស ( ក្មេងហាមអាន )


ហាមអានចំពោះអ្នកដែលអាយុក្រោមអាយុ ១៨ ​ឆ្នាំ

ម្ចាស់ប្លកអត់មានបានអានទេបាទ

ជាដំបូងឲ្យញ៉ុមសូមទោសដែលដាក់រឿងនេះ  ព្រោះរឿងនេះមិនមែនញ៉ុមសរសេរទេ!!!

សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា កុំដាក់ទោសខ្ញុំអី  ព្រោះខ្ញុំបានយកចេញពីសៀវភៅកំណតុហេតុពួកឧក្រិដ្ឋជនមកទេ!!

បើជារឿងនេះមានការបំពារបំពាន ឬ ធ្វើឲ្យអ្នកអ្នកទាំងគ្នាអត់ទ្រាំពុំបាននោះ សូមកុំជេរខ្ញុំអី!!

នេះជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀន និងឈឺចាប់មួយចំពោះក្មេងៗ  មិនចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើង សូម្បីតែគិត។

សូមយករឿងនេះគិតពិចារណា ព្រោះរឿងអីក៏អាចកើឡើងបានដែរ!!

បងប្អូនចិញ្ចឹម

Hello … My name is Sandra, and I have received in May 14 years old! I have a step-brother, who is as old as
I! My mother had divorced when I was three years old, and after two years, it has again married! Jochen, my step-father, has brought a son into the marriage … and so I came to a step-brother named Sven.
We always understand very well, and that we are only half-siblings, is for us never significant. We share
We even still a room even though we live in a large family house. But we have so used to each other that we are not even occurred to me to require separate rooms!
Our father is a lawyer, and my mother works as a secretary in his office. My brother and I go
to different schools, so we always meet in the afternoon until around 16:00 clock.
One day I came home from school and wanted to shower necessarily. We had sports, and our teacher gave us
always a good sweat!
My brother was not home when I got into the shower, but when I turned off the water to me
, Lather, I heard him coming. While I was soaping myself I heard soft footsteps outside the door.
He probably watched me again through the keyhole, he did more often lately. But I found the
not bad, after all, I watched him sometimes at night while masturbating. If he thought that I
asleep, I saw the violent movements under his blanket, until he eventually fell asleep easier. Of course
I had already touched me, and I must say that I liked the feeling very well!
When I was finished showering, I put on a bathrobe and went into our common room. Sven was
on his bed, and read in any textbook. I lay on my bed and told Sven that I want to sleep a bit. I covered it does not
but I wrapped only in my bathrobe! After about ten minutes, I pretended to sleep I would.
On my wall hung a small mirror in which I could see Sven, without seeing that I sometimes
opened my eyes to see what he did. I turned on the back, and angled to my left leg so that my bathrobe and             slipped the to see inside of my leg was. In the mirror I could see that Sven was watching me, and the
Interest in his book had apparently passed. I turned a little bit more in his direction, so that he could look directly in between my legs. This sight seemed to excite him very much because in the mirror I saw that he clutched between his legs and there massaged. Also, I was excited, and I enjoyed his looks, although I could see him only in the mirror.
After about fifteen minutes of our parents came home, and I covered it properly. Even Sven started
again trying to read his book.

In the evening I went to my school friend, and when I got home until 21:00 clock, prepared Sven just preparing to go to bed. I wish my parents have a good night and went to bed.
When I took off in a dark room and I put on my nightgown, I could feel that he was watching me. Sometime in the night I woke up and looked through my half-open eyes that Sven left his bed and came towards my bed. He sat in front of my bed, and only once did nothing. I was very excited  what would happen now.
After he was apparently sure that I really fell asleep, he put his hand on my blanket and began to stroke my back. I noticed how excited he was because his hand shook. I did not respond and stood still asleep. This apparently encouraged him to go one step further. Now slid his hand  slowly under my blanket and touched my back again.
His hand was blazing hot and trembling still, what I noticed how nervous he was. Now his hand slid slowly down and touched my butt. This was a very nice feeling, and I noticed that I was nervous slowly. I wanted to know necessarily what he would do.
His hand stroked my butt, and very gently he reached between my slightly spread legs. I wore nothing under my nightshirt, which he noticed immediately. Now, he touched my lips, and I felt that I was completely wet. Until he suddenly thrust his finger into me. That was a wonderful feeling, and it did not hurt at all!
I had already lost my virginity petting with my ex-boyfriend. He could now freely enter into me. His finger slowly slid deeper into me, and I could feel his hot breath. I could not control and gave a faint moan from me, which apparently inspired him to his Fingers still introduce a little further.
Now I could not control, turned around and looked directly into his frightened eyes. He immediately wanted to pull his finger out of me, but I grabbed his hand and pointed at him to leave her there where she was! I slid very far against the wall, and asked him to lie down next to me. Now he began  so again, to caress me between my legs and I reached under his shirt to stroke his belly.
He immediately put his finger back inside me, while I helped him in his pajama pants. I took his penis in his hand and began stroking it. It felt like the wood, so much excited he was. Sven had already often seen the porn movies of my parents, and had apparently had some ideas about what he would like to do sometimes. When he suddenly in bed, turned around to place opposite to me, I did not at first what he was doing.
Until I suddenly felt his warm tongue between my legs. That was an incredibly good feeling.

Although I had done it with a young petting, but I had never experienced. Sven had his pants on and be strong excited element was clearly visible through the pants.
I pulled his pants down a bit, and began trying to stroke his penis. Sven had stuck two fingers now deep down into me and licked my little wet vagina as he had seen in many films. Now I wanted to try it even once and began to lick his glans.
Sven asked me to take his member entirely into his mouth, what I did. It was a nice feeling, not yet fully developed at this link to suck. Slowly, I felt a very intense feeling of joy rising in me that had something to do with the fact that Sven was licking me harder and harder. Until I got my first real Orgasm was. It was wonderful …
I sucked on his penis easier and more violently, until he suddenly moved away from my head and spit out a huge gush semen, accompanied by a groan. He had my head a moment too late by the moved away, and a large part of his cream landed on my face, which I represented nothing. For that I was much too excited. I dried my face, and Sven went into his bed. After a short time we were both asleep!
The next day we did not talk much to each other because we both had a guilty conscience. We wondered perhaps both, if what we were doing was right? Finally, we were siblings! Even if we were only step-siblings, yes, it was kind of a strange feeling of having done something. At the same time I also had the desire to experience it again. And I thought that he just went.
About a week later, it was a Saturday, drove our parents over the weekend to see some friends. They did fairly regularly, because they knew they could leave us with a clear conscience alone.
When they were gone, we sat in the living room and watched TV until Sven asked me if I would like, look at our parents’ bedroom in the video.
We went into the bedroom and I lay down on the bed, while Sven in the drawer of the bedside was looking for a key. He closed with this key, the cabinet under the drawer and took out some video tapes. I could already think, what should come now …  And I was right … it was obviously a porn movie! I had never seen one, but now I was curious. I saw a woman who drove with two men at once. I acted as if I am not  would be interested, but secretly me this movie but very excited. Suddenly I saw the two men in the film of the same woman splashed in the face, which reminded me of the night with Sven.
We were both close together, and our hands touched. Sven suddenly took my hand and led her towards his pants …
At first I was a bit scared, but when I saw that his penis again clearly became apparent, I let it happen. He pushed my hand into his pants, and I began to stroke his penis.
Now I took the initiative and pulled him out of his pants completely. I also pulled me up on my panties and my top. I took his penis in his hand and began to rub it faster and stronger, which caused him a lot. Now I lay down opposite of him and sucked on his penis. He pulled me even from the panties, and licked me again just as he had done at that time. And again I was overcome with this feeling that drove me almost crazy.
This time he was somehow safer than if he had planned already so. But secretly I was, too. Sven asked me to sit down just so right on his face. This invitation I came to love, and then he licked my little hairy vagina from front to back … more violent, to me violent orgasm came over. Now I moved my pelvis forward and back so he could reach every part of my wet plum.  I started it again, sucking on his penis to rub it simultaneously, and it was not long until I felt that it had come to him soon. But this time I had it not true that he moved away my head, so he poured directly into my mouth. This warm cream splashed me so deeply in the neck, that I did had no choice than to swallow down. It tasted a bit salty, but not unpleasant. In that moment I felt like a grown woman … and I enjoyed that feeling!
Because our parents were away, we were lying in bed and fell asleep at some point.

Categories: បទល្មើសកុមារ | ពាក្យ​គន្លឹះ៖ | 4 មតិ

ការ​នាំទិស​ប្រកាស

4 thoughts on “រឿងXXX៖ បងប្អូនចិញ្ចឹម ជាភាសាអង់គ្លេស ( ក្មេងហាមអាន )

  1. រំចេក

    អីក៏បំបាត់សេរីភាពកូនក្មេងម៉េះ មិនអោយអានចឹង! តិចសរសេររឿងកូនក្មេង មិនអោយមនុស្សចាស់អានវិញឡូវ

    • អង្គរក្សតូច

      សរសេររឿងកូនក្មេងក៏សរសេរទៅ!!! តែរឿងនេះ មិនមែនញ៉ុមសរសេរទេ!!! រេកជុំ!! មកពីខាងណាដែរហ្នឹង?

  2. like a sex novel.. after reading.. i want to take a bath lolz.. gagagaga 😀

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

ប្លក់​នៅ WordPress.com.

%d bloggers like this: