Cousin visit [X Story]


នេះមិនមែនរឿងខ្ញុំទេណា៎ យកមកពីគេដែរទេ បើចង់បន្ទោសគឺបន្ទោសអ្នកសរសេរទៅ

ខ្ញុំគ្រាន់តែចែកឲ្យមើលក្នុងន័យឲ្យដឹងនិង រកដំណោះស្រាយទេ  ហើយក៏កុំយល់ច្រឡំផ្ដេសផ្ដាស

ហាមមើលនិងអានចំពោះក្មេងក្រោមអាយុ១៦ឆ្នាំ

Here is the story of my first time with a boy.

My uncle asked my parents, Sothy, her son, who was 15 years old to borrow for two weeks because he and his wife after years of time alone wanted to leave and Sothy would rather to the riverside. I was 13 years old. My parents were looking forward to Sothy, they liked the boy happy, he was nice and friendly. I had not seen him for long. When he was here the last time I was on school trips. I think two years, since I have not seen him.

Oh yes, I would like to introduce myself at first, my name is Teavann, I’m 16 years old, 157 cm, weighing 57kg. I have dark  hair, brown eyes. I am slim and athletic. We live in front of riverside. At the time when this story occurred, I was 12 I had no interest in girls, but in the pool and at school in the shower I always looked secretly the boys on their bottom and tail. I always had to be careful that my tail not stiffened. Many of my friends had already made ​​a girlfriend or around with girls. I was the bitchy girls. But now  come and read my Story… heheheheheheh.. 😀

It was a Friday afternoon during the holidays, when I picked up from Western School . There are only 10 minutes from us to School. When he got off the car , I held my breath. Wow saw the cute out. He was ca.150 large. His Black hair was half long with center part. He wore a School Uniform , you could almost see the approach of his buttocks, socks and sandals. I shouted and waved his arms to make to my attention. He waved back and came smiling towards me. “Hello Teavann,” he called cheerfully. He put down his bag and hugged me. Hee, guys do not hug, I thought yet, but it was a nice feeling to feel it. His body and its heat meant that in my pants did something. After the general welcome at home and after lunch I asked Sothy if he comes with a swim. He immediately said with joy. We went to my room to us to move. I was very excited to see him naked. Like his tail looked well, if he had a lot of hair? I undressed and so did he. Again and again I glanced over to him and as I said, he to me, too. When I took off my pants, he looked a bit longer and I’ve turned so that he could not see my half stiffeners. When I was wearing my swimming trunks, I saw how he turned away also, I only saw his super sexy butt. He had a shape like an apple, round and full were his cheeks. I had to watch that I got a hard on. Then we each took a towel, Vaseline lotion and then walked to the riverside. We put in a place close to water down our towels and went into the water. There we were raging around and sprayed each other wet. After 30 minutes we walked out of the water and dried us off and lay on the towels. I said to Sothy, “I will rub your back, otherwise you get a sunburn.” He said ok, and lay on his stomach after his chest and legs had been rubbed. I rubbed him and his back always to the approach of his swimsuit. He enjoyed it very much. Then it was my turn. I got this a mega bar. But thank God – I was lying on his stomach. By dinner we swam two times after the meal we went to my room and played a bit on the computer. But through the swimming and romping around, we’re tired. Sothy, grabbed his pajamas and went to the bathroom, shower, he wanted to. Too bad, because I have not seen him naked. When he returned, I had already moved out and was in bed. Wow, saw it from horny. His pajamas looked cool, short shorts and a T-shirt. I immediately got a hard on. He lay down on the air mattress that was lying next to my bed said, “Good Night” and 5 minutes later he fell asleep. I was in the dark and had a stiff, I did not trust myself jerk, he might wake up. Eventually I fell asleep. I woke up in the morning and noticed there was no longer the Sothy. Sothy came in the room, dressed and said “Get up, you late risers, breakfast.” I waited until he went out again because I had a water stiffeners. I got up to pee went into the bathroom and showered and got dressed quickly. The day we spent at the riverside, only to eat, we went home. In the evening we played again on the computer. By Sothy once asked if I was ever on horny web pages? I said no because they are too expensive. He told me to go “on http://wwwxx ….. times where we found nothing but horny pictures of girls and women, all pictures for free. I became so hot that I thought my bag burst. Sothy had a big bump ahead. I turned off the computer and said that it would be late. We went out. He went immediately back into and I could not see whether he still had a hard on. I lay down, too, made the light . After a while, asked from Sothy: Teavann do you sleep now I said no, “horny images or merchandise,” he asked I said yes he said I’ve seen that you’ve got a hard on I swallowed?…. and then said shamefacedly, but you also. He asked me whether I had ever really jacking to orgasm and if I inject it? I thought I can not hear properly, I stammered, hm, oh. “Well, I has’ve had often played with my tail when he was stiff, it itched always so nice, but sprayed my yet. “I sat up, turned on the night table lamp, and asked him why he asked you. He lay there and had both hands to the ceiling. At the height of his tail was a bump. He blushed and said that he is so cool and for the first time one has to wank. I’m finally now my wish was and I see him naked. I said that I have a hard-on. He asked “may I see him again?” I say yes when I thy also see time allowed. “He threw back his blanket and stood up. I saw that he had no pants had to. He grinned quite embarrassed. Wow, had one big cock, standing bolt upright stiff in the air. The foreskin still covered his glans. His bag was bulging and the eggs are large. He had at his tail, a ring of dark hair, his bag was quite blank. He took away my blanket and looked at my stiff cock. My cock was 10 x 4 and I had less hair than below it. He lay down beside me and looked at me and asked me to show you the masturbation? ” I was so excited that I was able to nod now. He told me to lie down I lay down, closed his eyes and felt again with his hand on my skin. He stroked my chest and the hand went down and then I felt his hand on my cock. It was an indescribably beautiful feeling, to feel a strange hand on my tail. He pulled my foreskin back completely and then I felt like he kissed my penis. The feeling that I now had overwhelmed me, I turned from my body and drew him like a bow and arrow. I was not able to control my body. I moaned a lot and then it came out of me, shot after shot came out the sperm. First time in my life I had such a great orgasm. Five big splash splashed some up in my face came out only very little. Sothy stopped only jerk, as I relaxed and my cock was limp. I was shaking for a while and then smiled at Sothy and said “that was the most beautiful thing I’ve ever seen.” He bent down to me and gave me a kiss on my mouth and said I was sooo sweet. Then I noticed that his cock was still stiff. I said to him, “lie down, you’re next.” Sothy lay down and I saw his big dick (16×5 measured it) stiff obliquely lying on his stomach. I took his dick in his hand. Manm felt, which is cool to. The tail was stiff to the touch but very nice. His skin was so smooth and like silk. He groaned as I’ve pulled down his foreskin. His Vorsaft ran out and my hand and his cock was very wet. I licked it. It tastes salty. Which I made slow movements. “Oh come on you I like,” he moaned. Suddenly I noticed how his body tensed and his cock was even harder, and then he squirted from. It happened so fast that the first 2 splashes me right in the face shot. Then he injected the rest all on its belly. I thought that never ends. I jerked quickly, and he splashed and splashed until it trickled just yet. Then he relaxed and his belly was full of his cum. I rubbed the cum on his chest. He kissed me again and said “that was great.” We were relaxed arm in arm naked in my bed and covered us and fell asleep in the night had to be creeping out of my bed . Sothy, he lay in his bed as my ma woke us up at the other day. Thank God, what would have thought we had seen together naked in a bed. As far as the first place. We have in the 3 weeks where Bernard was with us was a lot. Of which I’ll write more later if desired.

 

ពាក្យពិបាកៈ

Vorsaft:  ទឹករំអិលថ្លាៗដែលចេញពីប្អូនតូច

Sperm  : ទឹកអសុចិ

Squirted : ទឹកដែលបាញ់ចេញមក

Categories: កុមារ, កុមារា, ក្មេងប្រុស, ក្មេងប្រុសអាស៊ី, រឿងកុមារា | ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , , , , , , , , , , , , | 3 មតិ

ការ​នាំទិស​ប្រកាស

3 thoughts on “Cousin visit [X Story]

  1. monyrinataro

    មិនទាន់បានប្រែជាភាសាខ្មែរនៅឡើយទេ ព្រោះទើបតែប្រកាសដាក់ភាសាអង់គ្លេស ក្ដៅៗមិនទាន់បាត់ផង

  2. ឌីយ៉ា

    ខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

ប្លក់​នៅ WordPress.com.

%d bloggers like this: